Kloakering I det åbne land​

Nedsivningsanlæg

Vi har 20 års erfaring i etablering og vedligeholdelse af nedsivningsanlæg med eller uden pumpe. Derfor kan vi tilbyde jer:

  • Etablering af nyt nedsivningsanlæg med pumpe
  • Udbygning af eksisterende anlæg
  • Reparation af nedsivningsanlæg
  • Vedligeholdelse af nedsivningsanlæg - se under punktet serviceaftaler

Når vi etablerer et nyt nedsivningsanlæg, er der med pumpe, som leder det filtrerede vand op i en jordhøj, hvor vandet siver ned gennem et lag nøddesten og derefter et lag filtergrus.

Denne jordhøj kan have mange udseender, nogle vælger at så græs på den, sådan at man kan køre over den med plæneklipper, andre laver flotte blomsterbede på højen og nogle laver endda en terrasse ovenpå højen. Højens højde varierer fra at værende samme højde som terræn og op til 1,2 meter over terræn.​

Samletanke

Er det ikke muligt at lave et nedsivningsanlæg eller nogen form for bioanlæg, så er det en mulighed at lave samletank. Det er en tank på enten 3000 eller 6000 liter til en husstand. I tanken opsamles spildevand og derefter køres det til et kommunalt rensningsanlæg.

Pilerensningsanlæg

Hvis der ikke er mulighed for at etablere et normalt nedsivningsanlæg, kan man opbygget pilerensnings-anlæg, det er en ny ting hos Enghavens Entreprenør og Kloakmester. Vi er klar til at begynde at lave disse anlæg, der både er mere fleksible med hensyn til placering og også meget miljøvenligt, da der ikke er nogen udledning fra 

NATURren

Som noget helt nyt kan vi tilbyde NATURren anlæg, som er en miljøvenlig rensningsmetode, hvor vandet langsomt filtreres gennem et fremstillet letstensmateriale. Spildevandet kan blive så rent, at det kan udledes til dræn eller grøfter.

Kontakt os her

Fokus​

Har du en mistanke om rotter i dine kloakker - så ring og book et besøg - 21904605

HVEM ER VI?

​Enghavens Entreprenør  &

Kloakmester ApS

CVR: 37806803

KONTAKT OS

​Telefon: 21 90 46 05

E-mail: enghavens@gmail.com

FIND VEJ

​Enghaven 17

4281 Gørlev